Free Joomla Templates

Grupa Odnowy Wsi

Inicjatywna Grupa Odnowy Wsi Grodziszcze została założona w 2009 roku uchwałą zebrania wiejskiego. W skład grupy wchodzą przedstawiciele organizacji działających w naszej wsi. Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie Grodziszcza, tj.: Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu, Radą Parafialną, OSP Grodziszcze, LKS „Zgoda” Grodziszcze, Nieformalną Grupą Aktywnej Młodzieży, Świetlicą Środowiskową w Grodziszczu.

Do sukcesów naszej Grupy możemy zaliczyć pozyskanie dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi na „Pożyteczne ferie 2011r.” tytuł projektu „Sztafeta pokoleń”, który realizowaliśmy w  lutym 2011r. W ramach projektu dzieci i młodzież z Grodziszcza zorganizowały  codzienna pomoc dla najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi w postaci odśnieżania, pomocy w wyjściu na spacer, przygotowania posiłków, przeczytaniu gazety itp.

Kolejny projekt w wykonaniu członków Grupy Odnowy  -  „Aktywnie po zdrowie” został nagrodzony w ramach VI edycji konkursu realizowanego w ramach Programu "Razem możemy Więcej" ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Obejmował zajęcia w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej. Zajęcia przeznaczone były dla całej społeczności wsi Grodziszcze i dostosowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Dzięki zakupionemu fantomowi i przeprowadzonemu szkoleniu wielu                       z uczestników poznało zasady udzieleniami pierwszej pomocy.

Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Grupa Odnowy pozyskała środki na wykonanie trzech tablic-witaczy, ulotek oraz pocztówek promujących Grodziszcze jako najstarszą wieś na Dolnym Śląsku.

Działalność Grupy Odnowy zmierza do pobudzenia aktywności mieszkańców i włączeniu ich do działania na rzecz naszej wsi.

Razem z pozostałymi organizacjami wsi Grodziszcze przygotowujemy różnego rodzaju  uroczystości, m.in.:

1. Dzień Dziecka czerwiec 2010r. duży festyn rodzinny z licznymi atrakcji dla dzieci i ich rodzin; każde dziecko otrzymuje upominek; dochód z festynu przeznaczany jest na przygotowanie paczek mikołajkowych.

2. Uroczystość św. Mikołaja – dzięki środkom pozyskanym od sponsorów lokalnych przygotowujemy paczki mikołajkowe (w tym roku ok.120 szt.); w skład upominków wchodzą słodycze, owoce, zabawki, kolorowanki itp.

3. Kolędowanie – uroczystość organizowana po Świętach Bożego Narodzenia; wszyscy parafianie kolędują na świeżym powietrzu, przed wielką choinką; dzieci i młodzież przygotowują ozdoby i upominki, którymi obdarowują przybyłych gości; odbywa się krótka inscenizacja kolędnicza, a po niej serwowany jest poczęstunek - gorąca herbata oraz ciasteczka.

4. Dzień Seniora - święto najstarszych mieszkańców naszej wsi.  Młodzież wspólnie z dziećmi ze świetlicy środowiskowej przygotowujemy program artystyczny i upominki dla seniorów; w przygotowania włączają się także organizacje wsi Grodziszcze, które są odpowiedzialne za poczęstunek i całą oprawę muzyczną.

5. Bal Maskowy dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi – organizowany corocznie w karnawale; na dzieci czekają liczne atrakcje z nagrodami, m.in. loterie fantowe, konkursy sprawnościowe i konkurs na najlepsze przebranie.

W październiku 2010 r. w naszej wsi powstała Nieformalna Grupa Aktywnej Młodzieży, która chętnie angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia wiejskie i z dużym zaangażowaniem pomaga Grupie Odnowy Wsi. Razem z młodzieżą należącą do NGAM przygotowywaliśmy wieczorki bajkowe dla dzieci „W krainie bajek”. Sprawiały one wiele radości naszym najmłodszym mieszkańcom, pozwalając urozmaicić wolny czas po zajęciach szkolnych. W 2010r. podjęliśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Celem wspólnych działań jest promowanie i organizowanie życia kulturalnego i sportowego na terenie wsi Grodziszcze. Dzięki naszym staraniom, została podpisana deklarację współpracy z księdzem proboszczem parafii św. Anny w Grodziszczu, która zakłada wspólne działania dla dobra dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,.

Ponadto, w trakcie całego roku staramy się angażować mieszkańców w dbanie o estetykę naszej wsi poprzez m.in. wakacyjne akcje porządkowe na terenie całej wsi, sadzenie krzewów i drzewek na placu zabaw, sprzątanie Cmentarza Żydowskiego oraz malowanie przystanków autobusowych. W kolejnych latach chcemy więcej uwagi poświęcić także edukacji ekologicznej mieszkańców oraz promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

 
free poker

ShoutBox


Pogoda

Czas

Wydarzenia

Brak wydarzeń
Designed by Education wordpress theme