Free Joomla Templates

Kościół Parafialny

 

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚW. ANNY W GRODZISZCZU, DIECEZJA ŚWIDNICKA.

Data erygowania parafii: XVIII w.
Księgi metrykalne: od 1774r.
Kronika parafii: od 1732r.

Kościoły
filialne:

(1) Boleścin, św. Józefa Oblubieńca NMP.
(2) Krzyżowa, św. Michała Archanioła.
(3) Kaplica M.B. Bolesnej w Krzczonowie

Odpust:

26 lipca- kościół parafialny,
(1) 19 marca, (2) 29 września

Porządek
Mszy św.

Kościół parafialny:

  • dni powszednie: g.17.00 (zima), g.18.00 (lato);

  • dni świąteczne: g. 8.00. i g.11.15,

Kościoły filialne:

  • dni świąteczne: niedziela Boleścin g.9.30

  • dni świąteczne: niedziela Krzczonów - g.13.00

  • Sobota msza sobotnio- niedzielna Krzyżowa - g.17:00

Miejscowości parafii:

Boleścin (3 km), Krzczonów (5 km), Krzyżowa (3 km), Wieruszów (4 km)

Cmentarz:

Grodziszcze (par.), Boleścin (par.), Krzczonów (par.)

Proboszcz:

* Ks. Lic. Bolesław KAŁUŻA, Prałat, ur. 18.12.1935 Katowice, święc. 20.12.1958 Wrocław, ust. 1975, zm. 15.09.2005 r.
* Ks. Lic. Tadeusz Fuksa, ur. 16.09.1966, święc. 18.05.1991 Wrocław, ust. 2005

ks.  Mateusz Pawlica, proboszcz od 01 października 2017 r.

 

Grodziszcze to najstarsza wieś na Dolnym Śląsku. Parafia w Grodziszczu liczy ponad 2 tys. wiernych i obejmuje cztery miejscowości: Boleścin, Krzczonów, Krzyżową i Wieruszów. Pierwsze informacje o kościele parafialnym pojawiają się w źródłach pod datą 3 października 1259 r., kolejna wzmianka pochodzi z 22 marca 1315 r. Obecna świątynia została zbudowana na początku XVI wieku, świadczą o tym: napis między dwoma herbami nad drzwiami zakrystii, płyta grobowa z 1534 r. w ścianie za głównym ołtarzem i renesansowa chrzcielnica z piaskowca z 1585 r. W XVIII i XIX wieku kościół przebudowano. Jest orientowany, salowy, z kwadratowym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowym oraz dwuspadowymi dachami z ośmioboczną sygnaturką na kalenicy. We wnętrzu na uwagę zasługują: gotycki portal w zakrystii z piaskowca i żelazne drzwi z XVI wieku oraz stacje drogi krzyżowej. Zachowały się trzy dzwony i barokowe organy z 1783 r., które zbudował Johann Jakobus Michale Burger z Nysy, a przebudowała w 1925 r. słynna świdnicka firma organowa Schlag und Söhne. W latach 1997-98 prospekt organowy i organy przeszły kapitalny remont. Na organach nagrywana była ścieżka dźwiękowa do filmu o Janie Pawle II pt. „Renesansowy psałterz” (1999 r.). Przy murze kościelnym stoją dwa kamienne, średniowieczne krzyże oraz krzyż z 1818 r. Kolejny średniowieczny krzyż wmurowany jest w mur otaczający szkołę po drugiej stronie drogi.
Do parafii należą dwa kościoły filialne - pw. św. Józefa w Boleścinie i św. Michała Archanioła w Krzyżowej. Pierwszy został ufundowany przez synową Heinricha von Scholza, burmistrza Świdnicy w 1675 r. i poświęcony św. Józefowi. Pod koniec XIX wieku kościół zamienił się w całkowitą ruinę. Do 1945 r. kościół w Boleścinie należał do Gogołowa jako kościół filialny. Wnętrze kościoła odmalowano w 1990 r. W 2007 poddano renowacji ołtarz główny, ambonę i chrzcielnicę oraz wykonano nowe oświetlenie. Drugi kościół filialny - św. Michała Archanioła w Krzyżowej - został wzniesiony w połowie XVI wieku w stylu gotyckim. Po pożarze w 1846 r. został odbudowany w 1848 r. Obecnie jest to kościół murowany, jednonawowy, o prostokątnym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Godne uwagi jest ścienne kamienne sakramentarium, ozdobione sterczyną o motywach roślinnych, a także symboliczny Dzwon Pokoju i Pojednania, ufundowany przez mieszkańców niemieckiego miasta Inden w 1994 r.
Na trasie Świdnica - Łagiewniki leży Krzczonów. Tutaj na przełomie XIX i XX wieku istniał cmentarz grzebalny z małą kapliczką cmentarną. Obecna kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej, należąca do parafii pw. św. Anny w Grodziszczu, została wybudowana na miejscu starej, która uległa niemalże całkowitemu zniszczeniu. Z inicjatywy mieszkańców Krzczonowa w 1993 r. uprzątnięto cmentarz i ruiny starej kapliczki. Następnie rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej, którą ukończono w 1998 r. W latach 1998-2004 odprawiane były w niej przede wszystkim Msze św. żałobne, a od 2004 r. Msze św. niedzielne i świąteczne. Mieszkańcy Krzczonowa wyposażyli kaplicę w paramenty liturgiczne, ołtarz i nastawę z drewna. Ufundowano obraz Matki Bożej Bolesnej i wykonano nowe ławki oraz przenośne konfesjonały.

Życiorys

Ks. Mateusz Pawlica, syn Andrzeja i Renaty, urodzony w Świebodzicach 07 listopada 1977 roku. Ochrzczony w Uroczystość Narodzenia Pańskiego tego samego roku, w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu (obecnie Bazylice Mniejszej).

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Strzegomiu naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Świdnicy. Egzamin maturalny zdał w 1996 roku. W okresie szkolnym pobierał naukę gry na fortepianie i na organach u profesora Edwarda Forskiego oraz w Społecznym Ognisku Muzycznym w Wałbrzychu.

Jesienią 1996 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Pierwszy rok studiów odbył w pocysterskim klasztorze w Henrykowie. W 2001 roku przyjął święcenia diakonatu, a 25 maja 2002 roku święcenia kapłańskie w Archikatedrze we Wrocławiu z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

W czerwcu 2002 jako neoprezbiter rozpoczął pracę w parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie.

W czerwcu 2007 roku został przeniesiony do parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Dnia 27 czerwca 2011 roku został skierowany przez Księdza Biskupa Ordynariusza Ignacego Deca, do pracy w parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach.

W latach 2013 - 2014 studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu historii sztuki i konserwacji zabytków.

W czerwcu 2016 roku przeniesiony do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu.

Od lipca do września 2017 był wikarym w Ząbkowicach Śląskich w parafii p.w. św. Jadwigi.

Od 1 października 2017 został decyzją J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca ustanowiony proboszczem w Grodziszczu.

 

Poprzedni proboszczowie parafii św. Anny w Grodziszczu

 

ks. Tadeusz Fuksa, wicedziekan dekanatu Świdnica-Zachód. ur. 16.09.1966, święc. 18.05.1991

Zapraszamy na stronę:

http://www.parafiagrodziszcze.pl

 
free poker

ShoutBox


Pogoda

Czas

Wydarzenia

Brak wydarzeń
Designed by Education wordpress theme